รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

   10 เม.ย. 66  /   63

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

▶️ คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญาโทหรือปริญญาเอก

▶️ กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2566

▶️ สมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

▶️ สอบถามรายละเอียด : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317616

▶️ รายละเอียด : https://shorturl.asia/CnH89