คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] มาตรการรายงานตัวเข้าหอพักและการปฏิบัติตัวขณะพักอาศัยในหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เรื่อง มาตรการรายงานตัวเข้าหอพักและการปฏิบัติตัวขณะพักอาศัยในหอพัก ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19)


บาคาร่าออนไลน์