คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก
นางเกษร อินทนะนก
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 4702


นางสาวอมร แซ่เคี่ยน
นักวิชาชีพ
E-mail : amon.s@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4705


นายจตุรงค์ ชนะกาญจน์
นักวิชาการ
E-mail : jaturong.c@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4704


สิบเอกปฏิภาณ เอกเจริญกุล
นักวิชาชีพ
E-mail : epatiparn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4705

นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
E-mail : supaluk.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702
 

นางสาวทานตะวัน ทองขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
E-mail : tarntawan.t@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702