คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อคณะ
ติดต่อคณะ
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อสอบถามคณะพยาบาลศาสตร์
แบบฟอร์มติอต่อคณะ
 
ติดต่อคณะ กลับหน้าหลัก

ที่อยู่
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
     จังหวัดพัทลุง 93210

     Tel. : 074-609611 /  074-609600  ต่อ 4702,4705
     website : www.nur.tsu.ac.th