คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง

FACULTY OF NURSING THAKSIN UNIVERSITY

ติดต่อเรา

Address

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Call Us

074-609600

Email Us

attthakorn.r@tsu.ac.th

Open Hours

Monday - Friday
08:00AM - 05:00PM

Loading
Your message has been sent. Thank you!