ขอแสดงความยินดี​กับ นางเกษร อินทนะนก

   15 พ.ย. 66  /   19

คณะ​พยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​กับ

️นางเกษร อินทนะนก 

ในโอกาสได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

" หัวหน้าสำนักงาน​คณะพยาบาลศาสตร์ "