คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   22 ธ.ค. 65  /   205

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ