จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...

   29 ธ.ค. 65  /   168

     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร บุคลากรและร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง