จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...

   29 ธ.ค. 65   /  80

วันที่ 29 ธันวาคม 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมทั้งกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร
และร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง