12 พฤษภาคม | วันพยาบาลสากล

   1 พ.ค. 66  /   282

12 พฤษภาคม | วันพยาบาลสากล
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
วันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ
"มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล"
ผู้บุกเบิกด้านพยาบาลศาสตร์ยุคใหม่
และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์แห่งการพยาบาล...
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━
คำขวัญวันพยาบาลสากล 2566 :
Our Nurses. Our Future. : Value, protect, respect and invest in our nurses for a sustainable future for nursing and health care!
พยาบาลคืออนาคตของเรา : ร่วมกันให้คุณค่า ให้เกียรติและลงทุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━