รับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช

   20 ก.ค. 66  /   401

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครและคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช

ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนการศึกษาให้เปล่า ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา)

 

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://shorturl.asia/O478c