คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.64 ถึงวันที่ 27 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมบริการสังคม
 
     

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมพยาบาลจิตอาสา ได้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุง ซึ่งปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพัทลุง และ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

          คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษาทางการพยาบาล เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง และอุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจ และกาย ตามปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี”