คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.64 ถึงวันที่ 21 ต.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [สมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

สอบถามรายละเอียด : คุณกันยารัตน์ หนูสุข ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317616

รายละเอียด https://bit.ly/3nocuCv