เปิดห้องเรียนปฏิบัติการพยาบาล ในงาน OPEN HOUSE 2022

   6 ต.ค. 65   /  61
 

OPEN HOUSE 2022 คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องMF3205-3207 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- เปิดห้องเรียนปฏิบัติการพยาบาล
- วิธีการเรียนการสอน
- กิจกรรมทดลองปฏิบัติการพยาบาล
- กิจกรรมสนุกสนานรับรางวัล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร : 0 7460 9611