การพยาบาลสาธารณภัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3

   10 ก.พ. 66   /  15

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลสาธารณภัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 โดยการจัดฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง “อุบัติเหตุหมู่ รถบรรทุกพนักงานพลิกคว่ำ” ณ บริเวรอาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง