กิจกรรม Tea Talk หรรษาปาเต๊ะ

   30 มิ.ย. 66  /   122

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรม “Tea Talk” เพื่อเปิดโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เกิดความสามัคคีและการได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน