ปฏิทินการรับสมัคร TCAS 67

   24 ส.ค. 66  /   1065

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #TCAS67 #มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2567


ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
074–317–608 ,  074–317–600 ต่อ 7107  ในวันและเวลาราชการ 


Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.facebook.com/admission.tsu
E-mail : admission.tsu2560@gmail.com