ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

   30 ส.ค. 66  /   54

COMING SOON
มกราคม 2567 นี้ 
คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมเปิดอาคารใหม่

ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
เสร็จสิ้นแล้วกว่า 89.92% คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 ธันวาคม 2566