รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

   13 ก.ย. 66  /   8

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
- จำนวน 9 อัตรา
- คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
- กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2566
- สมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th
- สอบถามรายละเอียด : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. 074 317616
- รายละเอียด : https://shorturl.asia/H2I8e